Próby i zajęcia wokalne

Na próbach poznajemy nowy repertuar, szlifujemy poznane już wcześniej utwory oraz mamy spotkania ze specjalistami zajmującymi się emisją głosu i treningiem wokalnym.

Koncerty i festiwale

Podczas 20 lat istnienia naszego parafialnego chóru braliśmy udział w wielu przeglądach,  czy festiwalach muzyki chóralnej.  Daliśmy też kilkadziesiąt koncertów. 

Spotkania opłatkowe

Chór jako społeczność organizuje też spotkania opłatkowe i wielkanocne. Spotykamy się też we własnym gronie na różnego spotkaniach (grille itp) 

Tak śpiewa nasz chór


Zapraszamy na próby naszego chóru, odbywają się one w każdy wtorek o godz. 19.00
w sali chóru wejście od strony przychodni Caritas (miejsce zaznaczone strzałką)